Logos

1136 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Mnie po­rażki nie smucą, zakładając, że na pew­no przegram. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:13

Niektórzy nie mogą wstać, ja na­wet nie pot­ra­fię zasnąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2017, 20:46

I jeszcze jed­no! Śnisz mi się co ja­kiś czas Mil­ka, są to piękne sny. Cho­wasz się w moich ra­mionach i widzę jak jes­teś szczęśli­wa. Budzę się i wiem, że cho­wasz się te­raz w czyichś ra­mionach i jes­teś szczęśli­wa. I w śnie byłem szczęśli­wy i po prze­budze­niu też jes­tem, próbuję. Choć to trud­ne dla mnie, jed­nak mam nadzieję, że tak jest, że jesteś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 kwietnia 2017, 23:46

Ko­lej­ny raz mam ochotę po­narze­kać na ludzi. Kończę z tym po­woli, na prawdę, co­raz mniej tak ro­bię. Bo dziś widzę szczęśli­wego człowieka, jut­ro zapłaka­nego. I nie, nie po­wiem: masz tak jak chciałeś; po­wiem: zro­biłeś to co uważałeś za słuszne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 23:42

No­wi pro­rocy pow­tarzają sta­re pieśni, których ludzie przes­ta­li już słuchać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 kwietnia 2017, 00:05

Na­wet w swoim myśle­niu nie mam przy­jaciela. Ja­kież to będzie zdzi­wienie, kiedy wygram. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 14:12

Ktoś by mógł do mnie po­wie­dzieć: człowieku, jak Ty w ogóle tu­taj żyjesz?
W ogóle, to dob­rze. Po co mam coś zmieniać. Zdziwiony? 

myśl • 16 kwietnia 2017, 12:32

Sięgam do swo­jej skryt­ki po marze­nia. Ot­warcie jej, to duży wysiłek. 

aforyzm • 15 kwietnia 2017, 14:11

Boję się, że jak po­kocham życie, to chwilę później będę mu­siał umrzeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2017, 14:10

By nie uto­pić się w wódce, za­tapiam się w wspomnieniach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2017, 23:55
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 21:56przelon sko­men­to­wał tek­st Niektórzy nie mogą wstać, [...]

przedwczoraj, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektórzy nie mogą wstać, [...]

20 kwietnia 2017, 00:17Logos sko­men­to­wał tek­st Czasem niektórym do życia [...]

19 kwietnia 2017, 13:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nowi pro­rocy pow­tarzają sta­re [...]

17 kwietnia 2017, 14:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet w swoim myśle­niu [...]

17 kwietnia 2017, 14:14Logos sko­men­to­wał tek­st Zdolność szyb­kiej dokład­nej ob­serwac­ji [...]

16 kwietnia 2017, 16:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ktoś by mógł do [...]

15 kwietnia 2017, 20:44lakeoffire sko­men­to­wał tek­st By być lep­szym człowiekiem [...]

15 kwietnia 2017, 14:49Cris sko­men­to­wał tek­st By nie uto­pić się [...]

14 kwietnia 2017, 03:47one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu trze­ba być [...]