Logos

1067 tekstów – auto­rem jest Lo­gos.

Sko­ro twier­dzisz, że ludzie są pod­stępni, przez co stają się sku­teczniej­si, to cze­mu Ty tak nie możesz zrobić? 

myśl • wczoraj, 21:45

Każde­mu ze­gar ukończy bieg. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:24

Nie można upaść, jeśli się na­wet nie wstało. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 16:30

Miłość, to spa­lanie siebie, by ktoś in­ny nie zgasł. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 21 lutego 2017, 22:18

To nie jest śmie­szne, wol­ność mi się zaklinowała. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 lutego 2017, 00:12

Nies­te­ty, wszys­tkie kom­pro­misy kończą się tak sa­mo - bylejakością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2017, 23:14

Czy wiesz, że...? Spoglądając da­lej, niż czu­bek włas­ne­go no­sa, świat jest piękniejszy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2017, 13:04

Codzien­nie mi­jam bra­my cmen­tarza i nig­dy ich nie przekraczam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2017, 22:34

O, ten to ma szczęście!
Nie dość, że ma naj­bliżej na cmen­tarz, to może najpóźniej na niego dotrzeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 01:04

Boimy się włas­ne­go od­bi­cia, nie te­go z lus­tra, a od dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lutego 2017, 00:20
Logos

duszy jest logos sam siebie wspierający

Zeszyty
  • o mnie – to co opi­suje, ok­reśla moją skromną osobę i og­romną dusze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 23:59Logos sko­men­to­wał tek­st Być może sny są [...]

przedwczoraj, 19:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie można upaść, jeśli [...]

przedwczoraj, 16:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość, to spa­lanie siebie, [...]

21 lutego 2017, 22:25aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Miłość, to spa­lanie siebie, [...]

21 lutego 2017, 05:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Niestety, wszys­tkie kom­pro­misy kończą [...]

21 lutego 2017, 05:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st To nie jest śmie­szne, [...]

21 lutego 2017, 03:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st To nie jest śmie­szne, [...]

20 lutego 2017, 23:27Logos sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

18 lutego 2017, 08:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czy wiesz, że...? Spoglądając [...]

17 lutego 2017, 05:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Codziennie mi­jam bra­my cmen­tarza [...]